Khamis, 11 Ogos 2011

SASTERA HIKAYAT

Definisi :
Sastera hikayat ialah cerita-cerita dalam bentuk bertulis yang menggunakan bahasa Melayu lama dengan langgam bahasa dan stuktur yang tertentu, membawa cerita ajaib yang berunsur hiburan, hasil daripada imaginasi dan fantasi pengaeangnya.

Pembahagian/penggolongan :
3 golongan :
i. Sastera Hikyat Berunsurkan Hindu
ii. Sastera Haikayat Berunsurkan Hindu-Islam
iii. Sastera Hikayat Berunsurkan Islam

Sastera Hikayat Berunsur Hindu
Definisi :

Hikayat Melayu pengaruh Hindu yang terkenal ialah hikayat yang disadur secara langsung atau petikan-petikan terjemahan daripada bahagian-bahagian tertentu daripada dua buah kitab epik Hindu iaitu :
i. Mahabharata
ii. Ramayana

Daripada Epik Mahabharata : Hikayat-hikayat Melayu yang disadur atau terjemahan bahagian-bahagian tertentu dikenali sebagai sebagai Pendawa dalam kesusasteraan Melayu ialah;
Hikayat Pendawa Lima
Hikayat Pendawa Jaya
Hikayat Panca Kelima
Hikayat Pandawa
Hikayat Sang Boma

Daripada Epik Ramayana : Hikayat Melayu yang disadur dari epik Hindu ini ialah :
Hikayat Seri Rama
Hikayat Maharaja Rawana

Ciri-ciri Hikayat Berunsur Hindu :

1. Struktur isi terbahagi kepada 3 bahagian :
i. Bahagian Awal
- Cerita asal usul keturunan watak wira dan wirawati
- latar belakang keluarga
- latar tempat / negeri
- kisah wira/ wirawati sebelum keluar mengembara

ii. Pertengahan / Pengembaraan
- bahagian cerita yang terpanjang
- kisah sewaktu mengembara
- tumpuan kepada watak utama wira / wirawati
- rintangan dan halangan yang dihadapi seperti percintaan, peperangan dan ujian hidup
- berhadapan dengan watak-watak penghalang

(iii) Akhir / Penyelesaian Cerita :
- berhasil atasi halangan
- berjaya mengalahkan watak jahat
- mendapat kemenangan / terbukti kebenaran
- perrbuatan baik mendapat perbalasan yang baik dan perbuatan yang jahat mendapat balasan yang setimpal.

2. Watak dan perwatakan :
i. Watak baik / protagonis
- lambang kebaikan
- sifat keperwiraan, gagah berani, bersemangat waja dan dapat atasi halangan
- miliki alat-alat tertentu atau senjata
- mencapai kejayaan

ii. Watak Jahat / Antagonis
- lambang kejahatan
- sifat-sifat jahat dan buruk (moral negatif)
- penghalang kepada watak utama
- banyak menimbulkan masalah
- menerima balasan

3. Latar Cerita
Meliputi alam yang luas dan tidak terbatas seperti alam kayangan, di bumi dan di lauatan.

4. Kaya dengan unsur-unsur Hindu
i. Falsafah agama Hindu seperti keagungan kepada dewa-dewa Hindu sebagai makhluk yang menduduki tempat yang mulia dan tinggi. Misalnya Dewa Agni dalam Hikayat Seri Rama , penjaga api telah menyelamatkan Sita Dewi daripada hangus terbakar.
ii. Unsur sayembara untuk mendapatkan isteri. Contoh Seri Rama terpaksa mengadu kecekapan bermain panah sebelum berjaya mendapatkan Sita Dewi
iii. Unsur Sakti seperti senjata sakti, panah sakti, binatang-binatang sakti seperti gajah, kijang dan burung jentayu
iv. Unsur falsafah pengajaran Hindu seperti unsur Karma dan Darma, pembalasan kepada yang melakukan kejahatan, kejayaan akan dicapai setelah mengalami berbagai-bagai kesusahan dan kesengsaraan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan