Jumaat, 29 Januari 2010

Kesusasteraan Melayu STPM


SOALAN-SOALAN CERPEN & NOVEL

SET 1 2006

3.Berdasarkan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur karya  Keris Mas,
   Huraikan  lima persoalan yang terdapat dalam novel tersebut.  [25]
 
4. Berdasarkan Cerpen Cikgu Rukiah karya Arena Wati :
    (a) Jelaskan sudut pandangan yang paling dominan digunakan pengarang. [4]        
    (b) Huraikan perwatakan Rukiah                                                              [12]
    (c) Jelaskan tiga mesej yang disampaikan oleh pengarang.                      [ 9 ]

SET 2 2006

3.Berdasarkan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur karya Keris Mas,
   Huraikan lima kritikan sosial yang terdapat dalam novel tersebut.               [25 ]

4.Nila Kesuma bangun mendekati ibunya yang sudah duduk di sebelah bapanya.
   Dia melihat ibunya mengeluarkan isi kotak itu yang tidak pernah dilihatnya selama ini;
   satu kumpulan surat dan  beberapa keping gambar ! Surat- surat itu sudah kuning
   warnanya dan bertulis tangan. Ibunya lalu menarik keluar sekeping gambar
   yang agak besar saiznya.
                                   ( Dipeik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny.)2003
                                                                                                Cerpen “ Nagasaki
                                                                   dalam Mutiara Sastera Melayu Moden,
                                    Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 147 )

  (a) Berdasarkan petikan di bawah jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

       (i)  Perihalkan tentang sekeping gambar yang ditarik keluar oleh ibu Nilakesuma.      [8 ]

       (ii) Jelaskan “ satu kumpulan surat” yang terdapat dalam kotak  tersebut.                [8]
                                                                                                             
  (b)  Sebutkan 3 citra masyarakat dalam cerpen ini.                                                        [9]


SET 3 2006

3.Berdasarkan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur karya Keris Mas:

   a) Huraikan perwatakan negatif   Mat Akil.                                                                     [9 ]
   b) Jelaskan  latar masyarakat dalam novel.                                                                   [16]
             

(c)  Berdasarkan petikan di bawah jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
.
           Kolam  air mata mengalir. Ombak memukul dada. Langit pekat hitam dan
keliling begitu gelap. Si isteri pengsan tiada khabarkan dirinya, si suami memukul-
mukul dada. Tetapi, untuk apa sudah terhantuk baharu tengadah, tali putus
dapat disambung, kain robek boleh dijahit, nyawa tercabut ke mana dicari?
          . Mah masih duduk terpaku di sudut bilik. Matanya sudah bengkak oleh
tangis.
                           ( Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny.), 2003
                                                                                        Cerpen “ Harga Hidup”
                                                               dalam Mutiara Sastera Melayu Moden,
                                   Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 36)


(c)  Galurkan peristiwa yang menyebabkan “ isteri pengsan tiada khabarkan dirinya,
    si suami memukul-mukul dada”.                                                                        [10]

ii) Jelaskan keindahan gaya bahasa dalam petikan di atas.                                       [6]

b)    Nyatakan nama panggilan bagi penggali kubur serta jelaskan keanehan dan
keistemewaan penggali kubur.                                                                               [11]


PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2006


(c)  .Baca petikan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur  karya Keris Mas di  bawah 
        ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

“ Ingat, Engkau ini cantik dan anak sahabat aku sendiri. Aku mesti
   menghilangkan apa juga perasaan yang bukan-bukan terhadap dirimu.
   Faham?”

                                                      (Dipetik daripada Keris Mas (peny.),2003
                                                                  Saudagar Besar dari Kuala Lumpur.
                              Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 9  )

(a) Siapakah ‘ aku “ dan “ engkau” dalam dialog di atas .                                [4]
                                                                                                                 

(b) Nyatakan reaksi “ Engkau” sebaik sahaja dialog di atas.                           [6]
                                                                         
                                                                                                                             
                   © Huraikan perwatakan Engkau.                                                               [15]


4.Berdasarkan cerpen Birokrat Tulen  karya Mohd Affandi Hassan :
                                                            
             (a) Huraikan tiga teknik penceritaan yang digunakan pengarang.                        [9]

       (b)Jelaskan perbandingan prinsip yang dipegang oleh watak Pak Tua dengan
           watak Ayah.                                                                                               [8]

     ©Apakah sudut pandangan yang paling egative yang digunakan pengarang
  dalam cerpen ini.                                                                                          [8]

SET 1  2007


3. Berdasarkan Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur karya Keris Mas    dalam Mutiara Sastera Melayu Moden,

(a) jelaskan dengan memberikan contoh, dua teknik imbas kembali dan dua   teknik imbas muka.                                                                                                                [16]          

(b)  huraikan tiga mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang.                           [9]
                                                                                                                                      

(c)  Baca petikan  cerpen di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

            Nafasnya dihela panjang-panjang.  Serta gambaran wajah arwah ibunya menerjah tiba lagi.  Lantas dengan pandangan mata yang berpinar-pinar, dengan wajah sayu yang tersirat dengan berjuta rasa pilu, diamat-amatinya keadaan sekitar di bilik bedah itu.  Betapa kedinginan suasana di sekitar bilik bedah itu meresap dan membawa ingatannya kepada cerita ibunya yang berketurunan Idaan, tentang kepercayaan nenek moyang mereka berasal dari Nunuk Ragang. Tempat yang terletak di Tampias, di suatu kawasan di Huku Labok dalam daerah Ranau itu, terdapat Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang yang mengalir ke arah timur Ranau dan Bunan. Alangkah gementer hatinya apabila terbayang bentuk pohon ara yang sebesar enam pemeluk dan daun-daun yang merimbun, berdiri teguh di tebing sungai.
                                   
                       
                           (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia[peny.],2003.
                        Cerpen Kuntum Perdamaian dalam Mutiara Sastera Melayu
               Moden.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 63)


(a)  Siapakah ‘nya’ dalam petikan di atas.                                                               [1]

(b)  Huraikan tiga citra masyarakat akibat peperangan.                                            [12]

(c)  Jelaskan dengan memberikan contoh, empat sifat kemanusiaan yang ditemui daripada watak dalam (a).                                                                                                               [12]


SET 2  2007

3.        Baca petikan novel di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang 
mengikutinya.

Tiap kali bercakap, Sudin berasa semacam kepedihan dalam dadanya.  Dia berasa betapa kuatnya, betapa perkasanya Encik Muhammad.  Dunia Encik Muhammad seperti larva gunung berapi mengalir dengan egati panas dan lidah api menjilat-jilat menghancurkan apa sahaja yang tegak dalam alam yang ditempuhnya.  Dunia ayahnya hanya pondok-pondok kebun pisang di lembah sunyi tidak bermaya.  Hanya sebuah dunia baru yang akan menyelamatkat ayahnya tetapi dunia baru itu memerlukan tenaga muda yang gigih dan kuat.  Dia tidak mempunyai jalan lain melainkan undur ke belakang.
Sekarang, setelah Mat  Akil menerima balasannya, apakah kemenangan itu sesuatu yang dapat dimegahkan?  Dia mengaminkan doa ayahnya.  Memang Lebai Maaruplah sahaja harapan satu-satunya. Kemenangan orang Kampung Pulai ialah kesanggupannya mempertahankan keutuhan hidup mereka yang dahulunya aman tenteram, bersih dari maksiat dan kejahatan.
                                                                           

(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny.] ,2003.
                 Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur.
                       Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka,  halaman 320)


(a)  Apakah balasan yang diterima oleh Mat Akil ?                                                           [2]

(b) Huraikan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum petikan  di atas.                             [10]

©  Jelaskan dua gaya bahasa dalam petikan ini.                                                  [4]

(d)  Huraikan tiga perwatakan egative Sudin dalam novel ini.                                           [9]4.        Berdasarkan cerpen Garis Panorama karya Jais Sahok seperti yang terdapat dalam Mutiara Sastera Melayu Moden,

(a) huraikan tiga perwatakan Dak-Joh dalam cerpen ini.                                                      [9]

(b) huraikan empat teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang.                          [16]


PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2007


(c)  Baca petikan novel di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.         

“Saya lekas-lekas menggunakan kesempatan.  Saya terus katakan kepadanya saya akan terima tawaran Datuk Tan untuk menjadi pegawai Pengurusan Pentadbiran Syarikat Lombong Lembah Tualang dengan syarat tanah wakaf Imam Saad itu tidak dilombong,  tawaran wakaf dari  Lebai Maarup diterima dan juring tanah keluarga antara kedua tanah wakaf itu juga jangan dilombong.  Kawasan itu jadikan kawasan mendirikan kompleks seperti yang dicadangkan oleh Lebai Maarup.”

                          (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny.],2003.
                                                      Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur,
                        Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 363)
                       

(a)  Siapakah penutur dialog di atas ?                                                                     [ 1 ]

(b)  Jelaskan konflik penutur dengan ayahnya sebelum munculnya petikan di- atas.  [15 ]
                                                                                                                         
(c)  Jelaskan tiga isu agama yang terungkap dalam novel ini.                                  [ 9 ]                   


(c)  Baca petikan ini cerpen di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

            “Engkau telah terpesong terlalu jauh.  Barangkali engkau terlalu muda ataupun belum engkau melihat tanah air datuk nenek engkau yang amat permai itu.  Aku rasa patutlah engkau mengikut aku pulang Tongsan bersama-sama akhir tahun ini supaya boleh engkau menyaksikan keelokan bandar-bandar Peking, Soato, Canton dan kemajuan saudara-saudara engkau di sana supaya terkikis perasaan-perasaan yang telah menyelaputi di hati engkau bersalin kepada perasaan-perasaan yang suci dan sejahtera.’’

(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malayasia[peny.],2003
Cerpen Macam Gergaji Dua Mata dalam Mutiara  Sastera
Melayu Moden.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,hal 4)


(a)  Siapakah watak aku dan engkau dalam petikan di atas?                                               [4]

(b)  Jelaskan perbezaan pendapat antara watak  aku dengan watak   engkau                       [12]   

(c)  Jelaskan tiga persoalan yang terungkap dalam cerpen ini.                                             [ 9 ]      
SET 1 2008

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.


3      Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

“Dalam hidup yang macam mana susahpun saya tidak akan berhenti mengajak orang bertakwa kepada Allah.  Untuk itu saya bersedia bekerja mencari rezeki yang halal,  tidak kira bertanikah, berjual nasi lemakkah, meneroka tanah FELDAkah. Memang ideal kalau kita boleh menjadi kaya tetapi lebih ideal lagi kalau kita boleh dan bekerja menyampaikan seruan Allah dan rasulNya.  Itulah sebenarnya tujuan hidup kita ini, mengabdi kepada Allah.”
                       
                                                                               (Dipetik daripada  Keris Mas,2003.
                                                                             Saudagar Besar dari Kuala Lumpur.      
                                       Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 333)

(a)  Siapakah saya dalam petikan di atas dan di manakah peristiwa tersebut berlaku.                                                                                                                                             [2]
(b) Buktikan tindakan saya dalam petikan di atas yang memperlihatkan saya tidak akan berhenti mengajak orang bertakwa kepada Allah.                                                          [9]
(c)  Terangkan dua tuduhan yang dibuat terhadap saya dalam menyampaikan seruan Allah dan rasulNya.                                                                                                         [6]
(d)  Huraikan tindakan yang terpaksa saya  hadapi dalam usaha mengajak orang bertakwa kepada Allah dalam novel ini.                                                                      [8]4      Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Jalan fikirannya bersimpang siur. Dia bertugas untuk mengembalikan manusia dan jin dan makhluk berekor ini kepada pangkal kedudukan yang hakiki.  Tapi, dia tidak tahu di mana tugas ini akan dimulakan.  Dengan tiba-tiba dia merasa keluh kesah kerana Kota Wangi yang kecil dan harmoni sebenarnya lebih besar dari semua kota yang dihuninya.

                                       (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny.],2003.
                                                                                               Cerpen”Kesementaraan”
                                                                         dalam Mutiara Sastera Melayu Moden.
                                         Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman  58)

(a)  Jelaskan apakah yang dimaksudkan dalam ungkapan “manusia dan jin” dan           “makhluk berekor”  dalam petikan di atas.?                                                                      [4]
(b)  Huraikan gambaran masyarakat Kota Wangi dalam cerpen tersebut.             [12]
(c)  Bincangkan penggunaan teknik penceritaan dalam cerpen ini.                          [9]


SET 2   2008

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

3      Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Doktor telah datang, diiringi oleh dua orang jururawat. Tidak lama lagi tentu tibalah masa orang melawat.  Hari telah petang. Doktor dan jururawat berdiri sebentar di sisi katilnya. Doktor melihat carta yang tergantung di hujung katilnya. Mengangguk-anggukkan kepala.  Dia kemudian memegang pergelangan tangannya, berasa denyut nadi.
            “Ada sakit?” Doktor bertanya.
            “Sikit-sikit, tuan doctor,”  dia menjawab.
            “Di mana?”
            “Di sini.”  Dia meraba belakang kepalanya.
            “Ada luka sikit di situ.  Jangan susah hati.  Awak akan segera sembuh.”

                                                                                 (Dipetik daripada Keris Mas,2003
                                                                              Saudagar besar dari Kuala Lumpur.
                                          Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,halaman 111)
(a)  Siapakah awak yang dimaksudkan dalam petikan di atas.                                 [1]
(b)  Mengapakah awak dirawat di hospital?                                                               [2]
(c)  Jelaskan dua peristiwa yang difikirkan oleh awak sebelum petikan di atas.      [6]
(d)   Huraikan empat perwatakan awak seperti yang terdapat dalam novel.         [16]4      Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengkutinya.

Tiba-tiba Balung terpinga-pinga. Ada orang lain memanggilnya pula. Balung tidak mahu ada saksi kalau dia menembak orang tua itu.
            “Balung!  Sabar dulu!”  Baharulah Balung tahu rupa-rupanya Galum pun ada di situ.
Dari semak, Galum keluar bersama-sama Penghulu Gimang serta tiga orang lain. Mereka menghampiri Tuai Kancu yang mengundur selangkah demi selangkah. Balung juga turut keluar.

                                   
                                        (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia[peny.],2003.
                                    Cerpen “Tanah Bukit” dalam Mutiara Sastera Melayu Moden
                                          Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 48)

(a)  Jelaskan sebab-sebab mengapa Balung hendak menembak Tuai Kancu?     [9]
(b)  Dalam cerpen Anak Bukit,  Balung merupakan watak protagonis sementara watak antagonis pula ialah Tuai Kancu. Huraikan.                                                                 [12]
(c)   Jelaskan peristiwa klimaks dan peleraian cerpen ini.                                        [4]                    


PERCUBAAN 2008

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.


3          Keris Mas melalui novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur cuba mengkritik masalah sosial di kalangan masyarakat Melayu keseluruhannya. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai bincangkan lima kritikan sosial dalam novel tersebut.                                                                                                             [25]4              Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Kakak  menjumlahkan semua harga buku-buku yang diperlukan itu. Dan
kulihat di bawah garis panjang, angka $193.50
            Kakak geleng kepala.  Barangkali mengenang rantai lehernya yang dibeli beberapa bulan yang lalu,  katanya kepada emak; “Ini dua puluh mayam, baru bayar seratus sepuluh, bakinya akan dibayar ansur.”
            “Cikgu tentu tahu, kejatuhan kita di semua lapangan kerana kita lalai dalam pelajaran bukan lalai dengan emas. Cuba dilalaikan barang emas, tetapi diutamakan otak.”  Pedas benar perkataan tuan kedai itu.
            “Kalau pemuda-pemuda kita sanggup memakai sepatu lusuh, dan mengutamakan buku, pemudi-pemudi kita sanggup tak bergelang, tetapi mengutamakan buku, kita boleh menentukan sepuluh tahun akan datang kita boleh perlihatkan kepada seluruh dunia, bahawa inilah negara kami, yang baru merdeka, kami bangun dan kami isi dengan usaha dan otak bumiputera kami.”
            “Tetapi, manalah nak ambil duit sebanyak ini. Tadi pun saya dari pajak gadai,”  kakak mendedahkan kesempitannya, dan menampik galakan tuan kedai.
            “Tam!!!  Saya terkejut.  Tuan kedai menepuk meja dengan kuatnya.
            “Syabas …. Memang kita perlu ada Tun Fatimah sekarang.

                                   (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny.],2003.
   Cerpen”Cikgu Rukiah”    dalam Mutiara Sastera Melayu Moden.
                                 Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 29-30)


(a)  Siapakah yang dimaksudkan tuan kedai dalam petikan di atas, serta jelaskan harapan tuan kedai terhadap generasi muda.                                                           [8]
(b) Siapakah yang dimaksudkan kakak?  Huraikan tiga perwatakan kakak seperti yang terdapat dalam cerpen.                                                                                              [11]
(c)  Berikan bukti menunjukkan kakak mementingkan ilmu.                                                [6]
                       

1 ulasan: